Lyn Harmony Kung Fu

Reglement Lyn Harmony Qigong & Kung Fu

 • Inschrijving is niet verbonden aan een seizoen en duurt voort totdat er schriftelijk is opgezegd.
 • Opzegging van de lessen dient minstens 1 maand van te voren te geschieden, anders dient men het lesgeld door te betalen.
 • Bij beëindiging vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.
 • De schriftelijke opzegging dient voor het einde van een betalingsperiode bij de administratie binnen zijn.
 • Bij geen automatische incasso dient de contributie iedere eerste les van het kwartaal contant te worden voldaan of op de rekening van de vereniging zijn gestort.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor letsel en/of diefstal tijdens de lessen of daarbuiten. Deelneming is geheel op eigen risico.
 • Als de leerling nog geen 18 jaar is, dient een ouder/voogd te tekenen en is hij/zij verantwoordelijk voor de lesgelden.
 • Bij het worden verhinderd van het volgen van de lessen, dient men zich altijd af te melden.
 • De leerlingen dienen zich respectvol te gedragen tegenover elkaar en de instructeur.
 • De instructeur behoudt zich het recht alle storende elementen uit de sportschool te verwijderen.
 • Adreswijzigingen cq. wijziging telefoonnummer svp direct doorgeven.
 • Kauwgom in de les is verboden.
 • De Kung Fu mag niet misbruikt worden binnen of buiten de lessen. Wordt deze regel verbroken, dan zal de leerling worden geschorst dan wel onmiddellijk worden verwijderd van de school.
 • De kennis van de Kung Fu mag niet zonder toestemming van de leermeester onderwezen worden aan anderen.
 • Aanschaf Training T-shirt is verplicht.
Gratis
Proefles
Klik hier
×

Meld je aan

Ben je geïnteresseerd en lijkt het je leuk om eens een les bij te wonen? Dat kan, meld je aan via onderstaand formulier.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.